Välkommen till Örs Fibernäts hemsida

Örs Fibernät är en ideell förening som byggt,  driver och förvaltar ett fibernät för bredband i Örs socken. Vi har drygt  350 anslutna fastigheter.  Genom att ha ett eget fibernät i Ör är vi rustade för framtidens telefoni, TV och datakommunikation. 
Genom fibernätet har vi möjlighet till en bra internetuppkoppling, står beredda inför framtidens teknikutveckling, underlättar och främjar företagsamheten på landsbygden och höjer värdet på våra fastigheter.