Efteranslutning

Efteranslutning
Har ni grannar eller andra personer som inte är med i nätet men i framtiden kan tänkas bli detta, så hänvisa dem till styrelsen. Tanken är att i så fall samla ihop nya kunder för anslutning 1 max 2 ggr/år. Nätet är byggt med överkapacitet för att klara tillkommande anslutningar. Anslutningskostnad kommer att bli individuell beroende på grävlängd och övriga förhållanden, men kommer att bli minimum 35 000:- då inget bidrag utgår för dessa anslutningar.