Frågor & svar

Vem bekostar problem som kan uppstå med fibern exempelvis avgrävning?
Den som förorsakar avgrävningen får stå för reparationskostnader. Övriga driftstörningar ansvarar föreningen för.

Hur gör man för att byta brädfordring under fiberbox?
Rutin för byte av brädfordring under fiberbox

Är det föreningen som helt själva äger fibern och kan den säljas till annat bolag/företag?
Föreningen äger fibern minst i 5 år, därefter beslutas om eventuell avyttring genom föreningsmöte.

Kommer föreningen att ta ut någon driftskostnad av medlemmarna?
600 kronor per år för åtgärd av driftstörningar och andra oförutsedda utgifter.

Tillkommer månadsavgift för telefonen, utöver det fasta månadsbeloppet på  299 kronor?
Inga månadsavgifter för telefoni tillkommer, men operatör tar betalt för trafikkostnader till mobilnätet och fastnätet utanför föreningen (inom föreningen ingen trafikkostnad på fasta nätet).

Kan man gå ur föreningen i framtiden om man önskar?
Det är fritt för medlemmar att begära utträde ur föreningen, ekonomiska aspekter kring detta regleras enligt föreningens stadgar.

Kommer nätet att vara ett ”Öppet nät”?
Ja.