När du ska gräva

Rutin för grävning i mark där fiber är nedgrävd.

Berörda markägare
Du som berörs är markägare där stamfiberkabel finns nedgrävd och att du därmed har skrivit på ett avtal om markupplåtelse för stamfibern. Orsaken till denna rutin är att undvika framtida avgrävningar/skador som resulterar i kostnader för föreningen, medlemmar och ansvariga markägare. Om vi hjälps åt kan vi minska risken för avgrävningar och dessa onödiga utgifter

Vad ska du som markägare veta om och tänka på vid markarbete?
Först och främst så är det alltid du som gräver som är ansvarig för arbetet! Uppstår en skada så kan du bli skadeståndsskyldig.

Ledningskollen
Innan markarbete, skapa alltid ett ärende på Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Det är vårt primära verktyg för att undvika avgrävningar. Om du inte redan gjort det så rekommenderar vi att du kikar runt på deras hemsida och tittar på informationsfilmerna.

 Om Ledningskollen indikerar att markarbetet planeras att utföras i närheten av en stamfiber och du inte vet exakt var fiberkabeln finns nedgrävd så tveka inte att kontakta Örs Fibernät, du har alltid rätt att få fibern utsatt kostnadsfritt. Hellre en fråga för mycket än för lite!

Vad kan man förvänta sig i närheten av stamfibern?
Stamfibern ligger nedgrävd på ett standarddjup på 60-80 cm men det kan vara betydligt grundare beroende på förutsättningarna. Nära fibern finns ett grönt sökband med en söktråd inbyggd, men det ska inte förväxlas med varningsband för t.ex. elkabel. Det är inte självklart att du stöter på sökbandet först eftersom det kan ligga i anslutning till fiberkabeln.

För att säkerställa fiberns läge:
Utför endast grävning för hand på avstånd närmare än 1 meter på varje sida från utsatt fiber.

Vad gäller om det ändå sker en olycka?
Om olyckan ändå är framme och det sker någon som helst slags åverkan på stamfibern eller sökbandet, avsluta genast arbetet och kontakta omedelbart Örs Fibernät så att vi via vår servicepartner kan upprätta ett felärende och åtgärda skadan.

Övrigt
Om det finns fler markägare på er fastighet så var god meddela samtliga delägare denna rutin. Du får allmän information om var stamfiberkabeln är placerad via uppdaterade kartor som skickas ut ihop med ett ex. av markupplåtelseavtalet.

Egen tomt
Om avgrävning/skada sker på kundfiber inom egen tomt kontakta Örs Fibernät, reparationen bekostas av fastighetsägare.

Kontaktpersoner Örs Fibernät
Åke Carlsson, tel 0703-63 56 35                              Inge M Jonsson, tel 0733- 54 22 10

September 2018
Styrelsen Örs Fibernät